BOPHA .CO.LTD.,

BOPHA .CO.LTD.,

ปั๊มจ่ายน้ำมัน จำหน่าย ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบน้ำมัน ระบบลม และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งเรามี ผลิตภัณฑ์และบริการที่คลอบคลุม ดังต่อไปนี้ ในส่วนผลิตภัณฑ์ เราจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำมัน , ปั้มดูดจ่ายน้ำมัน แบบใช้ลม – ไฟฟ้า , มิเตอร์จ่ายน้ำมัน แบบ Electronic และ แบบ Analog , ชุดล้อเก็บม้วนสายน้ำมัน จารบี และลม, อุปกรณ์ระบบจารบี,ถังดูด จ่ายน้ำมันหล่อลื่น , ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และจารบี , ถังบรรจุน้ำมันทรงตั้ง ทรงนอน ทุกขนาด และอุปกรณ์ระบบลม ในส่วนงานบริการ เราบริการ ออกแบบ รับเหมา ติดตั้ง ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมัน อัตโนมัติ , ระบบจ่ายลม และ น้ำมัน , อุปกรณ์จ่ายน้ำมัน บนรถบรรทุก , ล้อม้วนเก็บสายน้ำมัน – จารบี , มิเตอร์จ่ายน้ำมัน – จารบี,อุปกรณ์ หล่อลื่น เครื่องจักร,ปั้มจ่ายน้ำมัน ทั้งแบบใช้ลม-ไฟฟ้า-ไดอะแฟรม,ปั้มลม แบบลูกสูบ และ แบบสกรู,ลิฟท์ ยกรถ , ให้บริการ กรอง และ Flushing น้ำมัน พร้อมทั้งสั่งทำ ถังเก็บน้ำมัน ขนาดต่างๆ ทั้งแบบ ตั้ง-นอน พร้อมบริการติดตั้ง ทั้งบนพื้น และ ใต้ดิน เราสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ถังขนส่งน้ำมัน) กรมธุรกิจพลังงาน พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

โทร 02-955-3299

รับติดตั้ง ระบบลม

ตรวจเช็คถังน้ำมันบนดินและใต้ดิน

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

รับติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำมัน

จำหน่ายตู้เป่ากรองอากาศรถยนต์